Pomoc/FAQ

Wpisz szukaną frazę


Brak wyników wyszukiwania

Umowy, współpraca, modele

Jak rozpocząć współpracę z SerwerSMS.pl?

Narzędzie, jakim jest SerwerSMS.pl, skierowane jest dla firm, urzędów i instytucji.
Aby rozpocząć współpracę z SerwerSMS.pl, należy w pierwszej kolejności zarejestrować niezobowiązująco konto. 
Wystarczy kliknąć link: https://panel.serwersms.pl/rejestracja

Do rejestracji wystarczy login i adres mailowy. Po rejestracji i aktywacji pakietu testowego, przez 14 dni, zupełnie niezobowiązująco można korzystać z SerwerSMS.pl, mając na start 100 darmowych wiadomość (po 25 z każdego rodzaju: SMS ECO+, SMS FULL, MMS, VMS).

Po okresie testowym można podjąć współpracę na 2 możliwe sposoby:

- Pre-paid, czyli doładowanie konta i rozliczenie "z góry". Aby doładować konto, wystarczy zalogować się na swoje konto w Panelu Klienta. Można to zrobić, klikając link: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=kreator

- Post-paid, czyli rozwiązanie z minimalną opłatą miesięczną i płatnością po wykonaniu usługi. Aby aktywować ten model współpracy, wystarczy pobrać umowę z Panelu Klienta, wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać na adres Ogrodowskiego 27, 44-207 Rybnik - biuro główne projektu SerwerSMS.pl (Vercom SA). W przypadku potrzeby natychmiastowej aktywacji podpisaną umowę należy zeskanować i wysłać mailem. To pozwoli na aktywację konta z ograniczeniami. Aby zdjąć ograniczenia, należy przesłać podpisany oryginał pocztą.

WAŻNE: aby przeprowadzić wysyłkę, należy podpisać elektronicznie umowę powierzenia. To niezbędne, aby prawidłowo przetwarzać dane osobowe. Umowę powierzenia należy podpisać, logując się na swoje konto w Panelu Klienta: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=gdpr

W przypadku pytań zachęcamy także to kontaktu z opiekunem konta, który wszystko wyjaśni i przeprowadzi przez cały proces.

Jakie są modele współpracy?

Posiadamy dwa modele współpracy: na zasadach Pre-paid (doładowanie konta) bądź Post-Paid (umowy z minimalnym zobowiązaniem miesięcznym). W każdym momencie można przejść z konta pre-paid na post-paid. Taką chęć wystarczy zgłosić swojemu Opiekunowi Konta bądź poprzez Biuro Obsługi Klienta, wysyłając maila na adres: bok@serwersms.pl lub tworząc zgłoszenie na Help Desku. 

Szczegóły dotyczące aktywacji konta i wyboru poszczególnych modeli współpracy, znaleźć można tutaj: https://serwersms.pl/pomoc/umowy-wspolpraca-modele#98

Jaki jest minimalny czas trwania umowy post-paid

Standardowo Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ile jest wiadomości do wykorzystania w minimalnym zobowiązaniu miesięcznym?

Kwota minimalna jest w całości do wykorzystania wg podanej stawki jednostkowej. Zatem w ramach minimalnego zobowiązania miesięcznego wysłać można pewną liczbę wiadomości, którą mona wyliczyć dzieląc kwotę opłaty minimalnej przez cenę wiadomości. 

Przykład:
49 PLN  /  0,15 PLN = 327 wiadomości
49 - opłata minimalna 
0,15 cena netto SMS-a FULL w modelu post paid
327 - liczba wiadomości dostępna w ramach opłaty minimalnej. 

Jaki jest najmniejszy miesięczny pakiet SMS-ów (ECO+) i najniższe miesięczne zobowiązanie?

Minimalne dołowanie (pre-paid) wynosi 50 PLN natomiast minimalne zobowiązanie miesięczne to 49,00 PLN netto (post-paid) w całości do wykorzystania na wysyłkę SMS w ciągu miesiąca.

Chcę uruchomić usługę współdzielonego numeru premium rate. Co należy zrobić?

Podstawowa kwestia to zawarcie UOŚUT, stworzenie Regulaminu i przesłanie informacji do UKE. Następnie należy wybrać numer na jakim usługa będzie świadczona (wartość) oraz zarezerwować prefiks.

Czy w planie pre-paid jest możliwość ustawienia numeru do dwukierunkowej komunikacji?

W przypadku opcji pre-paid można skorzystać z opcji 2waySMS, czyli SMS-ów wysyłanych kanałęm "FULL", w przypadku których wiadomości wychodzą z losowych numerów. Ta opcja wspiera nie tylko wysyłkę, ale też odbiór wiadomości.

Czy możliwa jest realizacja wysyłek w oparciu o podwyższone SLA?

Z wybranymi klientami możemy zawrzeć Umowę SLA, która określa podwyższone parametry.

Czy każdy może być klientem Platformy SerwerSMS.pl?

Klientem / abonentem Platformy SerwerSMS.pl może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2004 r. Nr 173, poz 1807 ze zm.), osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Jak długo trwa uruchomienie konta po przesłaniu umowy abonamentowej ?

Zazwyczaj konto aktywowane jest natychmiast po dostarczeniu do siedziby firmy dokumentów w formie papierowej lub po wygenerowaniu umowy post paid w wersji elektronicznej oraz kontakcie z biurem obsługi klienta. Jest także możliwość szybszej aktywacji konta na podstawie skanu umowy przesłanej e-mailem, jednak na tak aktywowane konto nałożone zostanie ograniczenie odpowiadające połowie wartości wybranego pakietu usług. Blokada zostanie usunięta po wpłynięciu do biura dokumentów w formie papierowej.

Czy w każdym momencie mogę wypowiedzieć umowę?

Umowa standardowo zawierana jest na 12 miesięcy i automatycznie przechodzi na czas nieokreślony. Umowę, która przeszła na czas nieokreślony można rozwiązać w każdej chwili. Umowę na czas określony również można rozwiązać ale w tym wypadku Abonent musi liczyć się z karą umowną stanowiącą sumę opłat abonamentowych za ilość okresów rozliczeniowych pozostałych do końca okresu na który została zawarta. Należy pamiętać że umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie, z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

Zmieniły się dane mojej firmy. Co mam zrobić?

Jeśli zmieniły się inne dane niż nr NIP wystarczy przesłać skanem formularz zmiany danych Abonenta, podpisany przez właściwe w firmie osoby. Jeżeli zmianie uległ nr NIP, wówczas należy wypełnić formularz Cesji i przesłać w oryginale na nasz adres korespondencyjny w 3 egzemplarzach.

Rozliczenia

Jak wygląda kwestia płatności?

W ramach opcji Pre-Paid przed realizacją kampani należy dokonać płatności (tzw doładowanie konta) natomiast w opcji Post-Paid rozliczenia dokonuje się po zakończonym cyklu rozliczeniowym.

Czy nasz klient wysyłając do nas SMS na numer dedykowany ponosi jakieś koszty?

Odpowiadając na SMS-a numerycznego, klient ponosi koszt zgodnie z taryfą operatora.

Jaki jest najmniejszy miesięczny pakiet SMS-ów (ECO+) i najniższe miesięczne zobowiązanie?

Minimalne dołowanie (pre-paid) wynosi 50 PLN natomiast minimalne zobowiązanie miesięczne to 49,00 PLN netto (post-paid) w całości do wykorzystania na wysyłkę SMS w ciągu miesiąca.

Jak liczone są polskie znaki?

Aby sprawdzić taryfikację polskich znaków, kliknij w poniższy link, który przeniesie Cię w odpowiednie miejsce na stronie - 
POLSKIE ZNAKI

Jakie są wszelkie miesięczne koszty obsługi/utrzymania usługi SerwerSMS.pl

Koszty zależne są od wybranego pakietu SMS oraz usług dodatkowych. Przyjmując, że do prawidłowej komunikacji SMS w firmie wystarcza jedynie standardowa komunikacja (czyli po prostu wysyłka SMS-ów ECO+ bądź FULL z nagłówkiem) nie ma żadnych dodatkowych, obowiązkowych kosztów. Pełny cennik dostępny jest także pod poniższym linkiem: 
CENNIK

Czy w planie pre-paid jest możliwość ustawienia numeru do dwukierunkowej komunikacji?

Można skorzystać z numeru NDI. Aktywacja numeru NDI w modelu Pre-paid wynosi 200,00 PLN a miesięczna opłata za użytkowanie to koszt 140,00 PLN. W celu aktywacji prosimy o kontakt w opiekunem konta lub przez BOK biuro@serwersms.pl

Gdzie można znaleźć dane do przelewu, aby doładować konto?

Dane do przelewu dostępne są po wybraniu opcji "doładuj konto" i skorzystaniu z konfiguratora pakietu. Doładowania konta dokonasz klikając w ten link: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=kreator

Czy istnieje możliwość wystawienia FV z góry za rok a płatność za FV dokonać kartą kredytową?

W ramach pakietu przedpłaconego (pre-paid) taka opcja jest możliwa.

W jaki sposób rozliczane jest przekierowanie połączeń? Jaka jest taryfikacja?

Taryfikacja następuje za każde rozpoczęte 20 sekund. Jeśli klient posiada konto SIP, wtedy przekierowanie jest bezpłatne.

Gdzie mogę znaleźć szczegółowy biling?

Szczegółowy biling znajduje się w ustawieniach konta -> billing/rozliczenia: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=billing

Czy w każdym momencie mogę wypowiedzieć umowę?

Umowa standardowo zawierana jest na 12 miesięcy i automatycznie przechodzi na czas nieokreślony. Umowę, która przeszła na czas nieokreślony można rozwiązać w każdej chwili. Umowę na czas określony również można rozwiązać ale w tym wypadku Abonent musi liczyć się z karą umowną stanowiącą sumę opłat abonamentowych za ilość okresów rozliczeniowych pozostałych do końca okresu na który została zawarta. Należy pamiętać że umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie, z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.

Aspekty techniczne

Posiadam bazę w formacie xls, czy mogę takiej użyć, czy jest możliwa pomoc w zamianie jej na csv?

Tak, pomoc jest możliwa. Takie potrzeby należy zgłaszać przez Helpdesk.

Co należy rozumieć przez raport: Wysłano, oczekiwanie na raport.

Wiadomość została poprawnie przekazana do Operatora w celu doręczenia na urzadzenie końcowe. Ten status ulegnie zmianie na doręczono lub niedoręczono.

Czy można utworzyć dla drugiej osoby, która ma obsługiwać konto, osobny login i hasło?

Jak najbardziej jest możliwość stworzenia kont Użytkownikom. Użytkowników można dodawać w panelu klienta: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=uzytkownicylista

Czy istnieje wysyłka SMS za pomocą e-maila?

Istnieje taka możliwość. Usługa ta nazywa się Email2SMS. Więcej na temat usługi można przeczytać na stronie www. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej:
Email2SMS

Co w przypadku dużej ilości SMS jednorazowo? Czy istnieje zagrożenie kolejkowania się wiadomości?

Dzięki integracji ze wszystkimi polskimi Operatorami GSM, nie dochodzi do skolejkowania SMS. Wysyłane są praktycznie w czasie rzeczywistym.

Jakie są czasy reakcji w przypadku awarii/błędu?

Nasz helpdesk działa 24h zatem czas reakcji na zgłoszone awarie staramy się skrócic do minimum.

W jakim formacie wpisywać numery na komputerze? Czy prócz numerów można wpisywać także inne dane (imię, datę urodzenia?)

Najpopularniejszym formatem stosowanym do importu jest csv, natomiast wszystkie możliwe formaty można znaleźć na stronie SerwerSMS.pl  tutaj: IMPORT. Oczywiście możliwy jest także import zaawansowany z danymi takimi jak imię, nazwisko, data urodzenia itd. Importu zaawansowanego dokonamy w Panelu Klienta tutaj https://panel.serwersms.pl/index.php?page=odbiorcyimportzaawansowany

Czy istnieją mechanizmy zabezpieczające przed przypadkowym wysłaniem np. jakiś dużych kampanii?

Posiadamy wewnątrz firmy aż trzy poziomy alertów na okoliczność dużych wysyłek.

Czy możliwa jest realizacja wysyłek w oparciu o podwyższone SLA?

Z wybranymi klientami możemy zawrzeć Umowę SLA, która określa podwyższone parametry.

Jak usunąć numery telefonów osób, które nie chcą otrzymywać ofert SMS-em?

Dostępna jest opcja czarnej listy, która wyklucza numer z komunikacji SMS. Wystarczy zgłoszony numer wpisać na taką listę, która dostępna jest w systemie. Można także skorzystać z opcji linku wypisu Opt-out, wtedy to klient kliknięciem w link automatycznie wypisuje się z listy kontaktów. Opis funkcji opt-out znajduje się na naszej stronie www. Aby poznać szczegóły kliknij w poniższy link:
ESUB.ME

 

Czy wysyłkę SMS można połączyć z wewnętrznym kalendarzem, który automatycznie wysyła np. przypomnienie umówionych wizyt?

W przypadku chęci skorzystania z takiej opcji, zalecamy wykorzystać gotową wtyczkę Google. Opis integracji znajduje się tutaj:
WTYCZKA GOOGLE

Jak wygląda kwestia przekierowania połączenia z numeru dedykowanego na numer komórkowy?

Przekierowanie można zrobić zarówno na numer komórkowy jak i stacjonarny. Koszt to 50 zł za jednorazową aktywację + 50 zł miesięcznie za utrzymanie. Naliczanie dokonuje się co 20 sekund.

Czy można wysyłać automatycznie SMS-y urodzinowe, w dniu urodzin?

Oczywiście, należy skorzystać z SMS Okazjonalnego. Wystarczy zaimportować odpowiednia bazę, gdzie do numerów telefonów przyporządkowana jest data urodzin. https://panel.serwersms.pl/index.php?page=okazjelista

Gdzie dostępna jest dokumentacja techniczna?

Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie dev.serwersms.pl

Jak mogę zrealizować wysyłkę SMS z zastosowaniem personalizowanego linka i weryfikacją klikalności per numer?

Podczas tworzenia kampanii należy skorzystać z opcji SMS personalizowany.

W jaki sposób rozliczane jest przekierowanie połączeń? Jaka jest taryfikacja?

Taryfikacja następuje za każde rozpoczęte 20 sekund. Jeśli klient posiada konto SIP, wtedy przekierowanie jest bezpłatne.

O której godzienie następuje wysyłka wiadomości okazjonalnych ?

Wysyłka SMS-ów okazjonalnych odbywa się codziennie o godz. 9:00

Czy mogę edytować nazwę nadawcy w wiadomości VOICE SMS?

Wiadomość voice wysyłana jest z numeru zastrzeżonego/predefiniowanego lub własnego. Oznacza to, że voice nie są wysyłane z alfanumerycznym nadpisem.

Czy jest ograniczenie czasowe w przypadku planowania kampanii "do przodu"?

Nie ma ograniczeń czasowych w planowaniu wysyłek.

Jaka jest przepustowość systemu SerwerSMS?

W przypadku SMS ECO+ - 1 mln/h natomiast SMS FULL - 3 mln/h.

Jak działa usługa email2SMS?

Za pomocą tworzenia treści poprzez email można wysłać wiadomość SMS na konkretne numery telefoniczne. Usługę należy skonfigurować po stronie panelu klienta. Szczegóły znajdują się tutaj: http://dev.serwersms.pl/email2sms/wprowadzenie

Jaka jest różnica pomiędzy HLR/LOOKUP/NAT?

HLR / LOOKUP i NAT to usługi które pozwalają na sprawdzenie numerów we własnej bazie (biorąc pod uwagę przynależność do sieci, aktywność itd), jednakże każda z tych usług sprawdza bazę pod innym kątem. W zależności od tego na czym nam zależy, powinniśmy skorzystać z danej usługi. Pełna informacja, wraz z porównaniem usług w tabeli, znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
SPRAWDZANIE NUMERÓW  

Czy plik z nr telefonów musi zawierać +48?

Nie, nasz system domyśnie dopisze kierunkowy +48

Czy jest możliwość tworzenia powiadomień mailowych o przychodzących wiadomościach SMS?

Tak, jest taka możliwość. Ustawienie powiadomień można włączyc przez panel w ustawienia konta -> preferencje -> powiadomienia. Link do panelu: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=preferencje

Czy istnieje możliwość określenia czasu w którym będą podejmowane próby dostarczenia wiadomości?

Domyślnie Operator próbuje wysŁać wiadomość w ciągu 24h jednakże można wydłużyć ten czas do 72h. Po tym okresie wiadomość traci ważność.

Czy występują ograniczenia liczby znaków w polu Nazwa grupy/Nazwa kampanii ?

Nazwy grup albo kampanii powinny zmieścić się w granicach kilkudziesięciu znaków (do 100).

Czy istnieje możliwość zwiększenia czasu przechowywania danych umożliwiających generowanie raportów z wysyłki ?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli klient potrzebuje wyciągnąć starsze dane, musi to zgłosić poprzez helpdesk. Należy określić wtedy dane z jakiego okresu czasu chcemy otrzymać.

Czy Platforma SerwerSMS.pl udostępnia możliwość wysyłania innych wiadomości poza tekstowymi?

Tak. Dzięki współpracy z operatorami infrastrukturalnymi, usługa została poszerzona między innymi o możliwość wysyłki wiadomości głosowych SMS VOICE/VMS, multimedialnych MMS oraz wielu innych, których opisy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.serwersms.pl.
Przejdź do opisu wiadomości SMS VOICE
Przejdź do opisu wiadomości MMS

Czy istnieje możliwość przetestowania zdalnej wysyłki przez WebApi?

Tak. Każde nowe konto ma możliwość aktywacji pakietów testowych SMS i przetestowania za pomocą urządzeń mobilnych. Dodatkowo, w dokumentacji WebApi znajduje się także konto symulacyjne, które nie wymaga rejestracji w systemie:
DOKUMENTACJA WebApi

Czy mogę odbierać wiadomości za pośrednictwem usług SerwerSMS.pl?

Tak. System umożliwia komunikację dwukierunkową: wysyłanie oraz odbieranie wiadomości.
Przejdź do działu Odbiór SMS-ów i MMS-ów by dowiedzieć się więcej.
Przejdź do działu Premium SMS by dowiedziec się więcej.

Czy klient ma możliwość tworzenia grup kontaktów?

Tak. W systemie można tworzyć grupy kontaktów, edytować je i zarządzać nimi zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Przejdź do OPIS GRUPY

Czy usługa świadczona jest 24h na dobę?

Tak. Serwis działa 24h na dobę, a ewentualne prace konserwacyjne przeprowadzane są wyłącznie po uprzednim powiadomieniu użytkowników serwisu.

Przeprowadzenie wysyłki

Jaka jest różnica pomiędzy SMS-ami typu FULL i ECO+

Podstawową różnicą jest fakt, że SMS-y typu ECO+ wysyłane są z losowych numerów i nie można na takie SMS-y odpowiedzieć. Nie generowane są także raporty doręczeń. W przypadku SMS-ów typu FULL można skorzystać z opcji jednego, stałego numeru (NDI) bądź wysyłać z losowych numerów - opcja 2way (wspierane są odpowiedzi i generowane raporty) lub z alfanumerycznej nazwy nadawcy. Więcej różnic znaleźć można pod tym linkiem:

SMS ECO++ a SMS FULL

Gdzie mogę zmienić nazwę nadawcy w MMS?

Pole nadawca w MMS nie jest edytowalne.

Ile znaków mogę użyć w SMS?

Standardowo w SMS można wprowadzić 160 znaków lub 70 jeśli chcemy używać polskich znaków diakrytycznych.

Jak skorzystać z polskich znaków w SMS

Tak, jest taka opcja w przypadku SMS FULL. Podczas tworzenia wiadomości należy zaznaczyć checkbox "polskie znaki".

Jak zaimportować bazę numerów telefonów. Czy są gotowe szablony importu?

Nie ma gotowych szablonów. Opisane sposoby importu można znaleźć tutaj: IMPORT. Najpopularniejszym stosowanym formatem jest plik CSV.

Jak długo przechowywane sa archiwalne SMS-y i statystyki?

Raporty można podejrzeć do 5 dni, eksport danych z kolei jest dostępny do 60 dni wstecz natomiast statystyki do 2ch miesięcy. Jeśli potrzebne są dane starsze niż sprzed 2 miesięcy, należy taką potrzebę zgłosić przez helpdesk.

Czy nasz klient wysyłając do nas SMS na numer dedykowany ponosi jakieś koszty?

Odpowiadając na SMS-a numerycznego, klient ponosi koszt zgodnie z taryfą operatora.

Czy istnieje wysyłka SMS za pomocą e-maila?

Istnieje taka możliwość. Usługa ta nazywa się Email2SMS. Więcej na temat usługi można przeczytać na stronie www pod poniższym adresem:

Email2SMS

Czy można wykupić więcej niż 1 numer dedykowany i jaki jest koszt takiej usługi?

Można wykupić dodatkowy numer NDI. Koszt zależy od wybranego pakietu SMS. W celu poznania szczegółów taryfikacji zalecamy sprawdzić CENNIK lub skontaktować się z Opiekunem Konta.

Jakie są wszelkie miesięczne koszty obsługi/utrzymania usługi SerwerSMS.pl

Koszty zależne są od wybranego pakietu SMS oraz usług dodatkowych. Przyjmując, że do prawidłowej komunikacji SMS w firmie wystarcza jedynie standardowa komunikacja (czyli po prostu wysyłka SMS-ów ECO+ bądź FULL z nagłówkiem) nie ma żadnych dodatkowych, obowiązkowych kosztów. Pełny cennik dostępny jest tutaj: CENNIK

Mam bazę numerów ale numery powtarzają się. Czy odbiorca SMS-a jednorazowo otrzyma wiadomość?

Wystarczy podczas importu bazy zaznaczyć opcję "usuń duplikaty". Zaznaczenie tego pola spowoduje, że klient otrzyma wiadomość tylko raz.

W jakim formacie wpisywać numery na komputerze? Czy prócz numerów można wpisywać także inne dane (imię, datę urodzenia?)

Najpopularniejszym formatem stosowanym do importu jest csv, natomiast wszystkie możliwe formaty można znaleźć na stronie SerwerSMS.pl  tutaj: IMPORT. Oczywiście możliwy jest także import zaawansowany z danymi takimi jak imię, nazwisko, data urodzenia itd. Importu zaawansowanego dokonamy w Panelu Klienta tutaj https://panel.serwersms.pl/index.php?page=odbiorcyimportzaawansowany

Czy jest możliwość użycia graficznych emotikonów w wiadomościach SMS tj. żeby zamiast :) wyświetlała się grafika.

Tak, jest taka możliwość w SMS-ach typu FULL. Należy zaznaczyć polskie znaki diakrytyczne by wyświetlać graficzne emotikony.

Jak usunąć numery telefonów osób, które nie chcą otrzymywać ofert SMS-em?

Dostępna jest opcja czarnej listy, która wyklucza numer z komunikacji SMS. Wystarczy zgłoszony numer wpisać na taką listę, która dostępna jest w systemie. Można także skorzystać z opcji linku wypisu Opt-out, wtedy to klient kliknięciem w link automatycznie wypisuje się z listy kontaktów. Opis funkcji opt-out znajduje się na naszej stronie www. Aby poznać szczegóły kliknij w poniższy link:
ESUB.ME

Chciałbym wybrać opcję do komunikacji dwukierunkowej. Czy zadziała także SMS FULL z nadpisem?

Komunikacja dwukierunkowa będzie możliwa przy zastosowaniu numeru dedykowanego NDI, SCI lub przy opcji 2waySMS. Niestety na SMS-a z nagłówkiem (w miejscu numeru nadawcy pojawia się np. nazwa firmy) nie można odpowiedzieć.

Czy można wysyłać automatycznie SMS-y urodzinowe, w dniu urodzin?

Oczywiście, należy skorzystać z SMS Okazjonalnego. Wystarczy zaimportować odpowiednia bazę, gdzie do numerów telefonów przyporządkowana jest data urodzin: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=okazjelista

Jak mogę zrealizować wysyłkę SMS z zastosowaniem personalizowanego linka i weryfikacją klikalności per numer?

Podczas tworzenia kampanii należy skorzystać z opcji SMS personalizowany.

Jak skonfigurować opcję opt-out?

W pierwszej kolejności klient powinien skonfigurować nazwę swojej firmy w preferencjach. Sam link dostępny jest po zaznaczeniu checkboxa podczas tworzenia wiadomości. Po zaznaczeniu boxa link automatycznie wklei się w treść wiadomości. Dla każdego klienta będzie on inny. Szczegóły znajdują się pod poniższym linkiem:
ESUB.ME

O której godzienie następuje wysyłka wiadomości okazjonalnych ?

Wysyłka SMS-ów okazjonalnych odbywa się codziennie o godz. 9:00.

Czy mogę edytować nazwę nadawcy w wiadomości VOICE SMS?

Wiadomość voice wysyłana jest z numeru zastrzeżonego/predefiniowanego lub własnego. Oznacza to, że voice nie są wysyłane z alfanumerycznym nadpisem.

Czy jest ograniczenie czasowe w planowaniu wysyłek "do przodu"?

Nie ma ograniczeń czasowych w planowaniu wysyłek.

Czy wysyłki SMS jest realizowana wyłącznie poprzez polskich Operatorów GSM?

Tak, do Polski wysyłki SMS realizujemy tylko i wyłącznie przez polskich Operatorów. Zagraniczne kampanie realizujemy za pośrednictwem Operatorów danego kraju, do którego prowadzone są wysyłki.

Czy macie Państwo dostępny system do mailingu?

Tak, dla naszych klientów udostępniamy narzędzie do masowej komunikacji e-mail. Link do tworzenia kampanii e-mail z poziomu Panelu Klienta: https://panel.serwersms.pl/index.php?page=wyslijemail

W jaki sposób mogę skorzystać z usług SerwerSMS.pl?

Aby skorzystać z usług SerwerSMS.pl, należy założyć konto w naszym systemie. Konto można przetestować przez 14 dni zupełnie za darmo i bez zobowiązań. W przypadku chęci współpracy kolejnym krokiem, po zarejestrowaniu się i przetestowaniu jest wybór metody płatności. Opcje są dwie: - Pre-paid (tzw. płatność z góry) - post - paid (tzw. płatność z dołu). Pre-paid to forma przedpłaty, którą można wykonać za pomocą systemu płatności - przelewem lub na podstawie wygenerowanej w systemie faktury proforma. Każde doładowanie zwiększa dostępną ilość wiadomości. Konto w pre-paid jest bezterminowe! Jedynym warunkiem jest minimalne doładowanie na 100 wiadomości (może to być zarówno 100 widomości FULL SMS jak również 30 ECO+SMS + 40 FULL SMS + 30 MMS). Usługa post-paid, czyli płatność po wykonaniu usługi, realizowana jest na podstawie podpisanej umowy. Przejdź do formularza rejestracyjnego: https://panel.serwersms.pl

Wysyłka międzynarodowa

Czy można wysyłać SMS-y na numery zagraniczne?

Tak, ale jedynie SMS FULL numeryczny lub nagłówek w zależności od kraju (o szczegóły wysyłek do poszczególnych krajów należy każdorazowo pytać swojego Opiekuna Konta bądź też przez helpdesk).

Jak wyglada procedura aktywacji nagłówka SMS w wysyłce międzynarodowej?

Aktywacja dokonywana jest przez SerwerSMS.pl po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania, ponieważ warunki aktywacji zależą od kraju.

Czy możliwa jest komunikcja dwukierunowa międzynarodowa?

Tak, jest taka możliwość za pomocą numeru NDI bądź SCI (ShortCode) który należy zamówić u Operatora.

Jak wysyłać SMS pisanego cyrlicą i innymi alfabetami? Czy jest taka opcja?

Tak, jest taka opcja w przypadku SMS FULL. Podczas tworzenia wiadomości należy zaznaczyć checkbox "polskie znaki", ponieważ ta opcja odblokowuje wszystkie nietypowe litery i alfabety.

Co oznacza ze Cennik międzynarodowyt jest dynamiczny? Czy to oznacza, iż może się on zmienić o 100% z dnia na dzień?

Cennik dynamiczny oznacza, że nie stosowana jest płaska stawka dla wszystkich operatorów, ale ceny rozliczane są na podstawie indywidualnych stawek operatorów w danym kraju. Cenniki międzynarodowe dostępne są na stronie:
CENNIKI MIĘDZYNARODOWE

Czy wysyłki SMS jest realizowana wyłącznie poprzez polskich Operatorów GSM?

Tak, do Polski wysyłki SMS realizujemy tylko i wyłącznie przez polskich Operatorów. Zagraniczne kampanie realizujemy za pośrednictwem Operatorów danego kraju, do którego prowadzone są wysyłki.

Umów się na rozmowę telefoniczną, my zadzwonimy do Ciebie.

Zostaw nam swój numer telefonu, nasz doradca skontaktuje się z Tobą i odpowie na Twoje pytania.

Czy jesteś naszym klientem?

Twój numer posłuży nam tylko do jednorazowego kontaktu.
Jeżeli na liście na ma prefixu z Twojego kraju, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.