W działaniu na rzecz bezpiecznej komunikacji

Dzięki nowej ustawie, jako integrator usług SMS, zapewniamy podmiotom publicznym i komercyjnym jeszcze większe bezpieczeństwo i skuteczność. Nasza misja to zachowanie najwyższych standardów i dziękujemy za zaufanie! Oto zmiany, które kształtują przyszłość komunikacji mobilnej - zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wpisem blogowym.


Ekosystem Tarczy

Od dawna prowadzimy skuteczne działania przeciwko nadużyciom w komunikacji mobilnej. Rozwijamy Ekosystem Tarczy 360 współpracując z takimi firmami i podmiotami, jak: Google, Bitly, Eset, PayPal oraz NASK. Wspomniana “Tarcza” to algorytm, składający się z 3 modułów:

  • Moduł Antyphishing
  • Fraud Alert
  • Moduł Traffic Cost Protect.

Szkolimy, edukujemy rynek oraz rozmawiamy z naszymi klientami, by stale podnosić standardy bezpieczeństwa oraz rozwijać platformę CPaaS. Teraz, dzięki nowej ustawie, będziemy mogli działać jeszcze efektywniej i szybciej. Jako zaufany dostawca usług SMS wpisany do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej będziemy świadczyć usługi dla podmiotów publicznych zgodnie z regulacjami, które weszły w życie 25 września 2023 r. współpracując jeszcze intensywniej z NASK.

Nowa ustawa

Nowa ustawa, która niedawno weszła w życie, stanowi formalne potwierdzenie naszej konsekwentnej pracy nad kwestiami, które teraz zostały prawnie uregulowane. Nasza wcześniejsza inicjatywa była preludium do obecnych regulacji, co dowodzi naszego zaangażowania, prowadzenia działań oraz że ich kierunek był zgodny z obowiązującym prawem.

Komentarz eksperta - perspektywa prawa:

“Te zmiany legislacyjne mają istotne konsekwencje zarówno dla sektora publicznego, jak i komercyjnego. Po pierwsze, dla podmiotów publicznych, które są teraz zobowiązane do korzystania wyłącznie z usług dostawców znajdujących się na wykazie zaufanych dostawców Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oznacza to większą pewność co do jakości i bezpieczeństwa komunikacji z obywatelami.  Dla podmiotów komercyjnych, choć nie są one zobowiązane do korzystania z dostawców z wykazu zaufanych, zaleca się takie rozwiązanie. Wybierając zaufanego dostawcę, firmy mogą uniknąć potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych i zachować zaufanie klientów.  W skrócie, te zmiany przynoszą korzyści zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, ale także stawiają przed podmiotami publicznymi i komercyjnymi wyzwania związane z wyborem odpowiednich dostawców usług komunikacyjnych”.

Tomasz Bukowski – ekspert ds. telekomunikacji

Zgodność z najwyższymi standardami

W SerwerSMS zawsze stawiamy na najwyższe standardy w zakresie komunikacji mobilnej. Nowa ustawa, o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, ma na celu:

  • ograniczenie w generowaniu sztucznego ruchu. Tzw. traffic pumping to oszustwo związane z manipulacją ruchem SMS (znane również jako fałszywe zwiększenie ruchu) występuje, gdy oszuści wykorzystują pole do wprowadzania numeru w formularzu w celu pozyskania jednorazowego kodu dostępu (zwane również OTP - jednorazowym hasłem) lub linku do pobrania aplikacji, lub jakichkolwiek innych informacji poprzez SMS-a.
  • zwalczanie smishingu. Smishing to odmiana phishingu, która jest ukierunkowana na telefony komórkowe. Przestępca dąży do pozyskania danych osobowych lub bankowych czy też określonego działania związanego z wejściem na określone strony internetowe, lub zainstalowania aplikacji malware.
  • zwalczanie CLI spoofing’u. Spoofing to praktyka polegająca na wprowadzeniu w błąd abonenta sieci telefonicznej, aby wskazywała odbiorcy połączenia, że źródłem połączenia jest osoba inna niż rzeczywista. Może to skutkować wyświetleniem na identyfikatorze połączenia numeru telefonu różnego od tego, z którego wykonane zostało połączenie
  • rejestrowanie nazw nadawcy publicznego w NASK, czyli nadpisów w krótkich wiadomościach tekstowych, aby użytkownik mógł być pewny, że wiadomość została wysłana z wiarygodnego źródła. 
  • ogólna przejrzystość oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa w komunikacji mobilnej w Polsce. 

Gdy korzystasz z naszych usług, możesz być pewny, że Twoje dane są w pełni chronione przed zagrożeniami ze strony cyberprzestępców. Od lat analizujemy rynek A2P SMS oraz dbamy o jego bezpieczeństwo, śledząc dodawane nazw nadawcy przez podmioty oraz analizując pewne działanie, które wskazują na odchylenie od normy. Nasza współpraca z NASK (instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji) ma ogromne znaczenie i sięga w tym momencie jeszcze wyższego poziomu.

Wykaz integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych

Zostaliśmy wpisani w wykazie integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej  jako zaufany dostawca usług komunikacji mobilnej. Oznacza to, że jesteśmy w stanie prowadzić kampanie reklamowe i informacyjne dla podmiotów publicznych, co umożliwia nam wspieranie sektora publicznego w skutecznej komunikacji z obywatelami czy mieszkańcami. Nasze doświadczenie i zaangażowanie w ochronę danych i klientów stawia nas w świetnej pozycji, by spełnić oczekiwania sektora publicznego chroniąc w ten sposób  dane użytkownika końcowego.

Jak to wygląda z perspektywy podmiotów publicznych?

Warto  zaznaczyć, że na mocy nowej ustawy, podmioty publiczne mogą zlecać usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wyłącznie integratorom  wpisanym  w wykazie integratorów usług w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, ponieważ tylko taki podmiot gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług - bezpośrednie połączenia z operatorami sieci mobilnych oraz dobro użytkowników.  Dla nas to zobowiązanie, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i spełniać oczekiwania naszych klientów od pierwszego wysłanego SMS-a.

Jak to wygląda z perspektywy podmiotów komercyjnych?

Zgodnie z nową ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował wykaz zaufanych dostawców komunikacji SMS tylko dla podmiotów publicznych! Jednakże warto podkreślić, że korzystanie z dostawców z wykazu zaufanych jest zalecane także dla podmiotów komercyjnych. Ci dostawcy spełniają najwyższe standardy, zostali sprawdzeni i zaakceptowani przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Przez lata pracowaliśmy nad wzmacnianiem bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej, współpracując z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (CSIR NASK) oraz innymi podmiotami. Teraz obecność na wykazie zaufanych dostawców jest potwierdzeniem, że efektywność idzie w parze z bezpieczeństwem. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby podmioty komercyjne również rozważały korzystanie z usług dostawców z tego wykazu, aby cieszyć się pewnością co do jakości i bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Komentarz eksperta - perspektywa bieznesowa:

"Aktualne zmiany w regulacjach mają istotne konsekwencje dla branży komunikacji mobilnej. Wprowadzenie obowiązku korzystania przez podmioty publiczne z dostawców znajdujących się na wykazie zaufanych dostawców oznacza, że tacy dostawcy muszą spełniać najwyższe standardy i zapewnić bezpieczne środowisko dla komunikacji z obywatelami. To z kolei zmusza te podmioty do inwestowania w rozwiązania i procedury zwiększające bezpieczeństwo. Dla podmiotów komercyjnych, choć nie są one zobligowane do korzystania z dostawców z wykazu UKE, rekomenduje się to, aby podnieść poziom bezpieczeństwa i jakości komunikacji. Konsekwencje takiego działania to zwiększone zaufanie klientów i ochrona danych użytkowników, co może przekładać się na większą konkurencyjność. Dodatkowo nowa ustawa i zmiany w regulacjach wymagają od dostawców komunikacji mobilnej monitorowania i reagowania na nowe zagrożenia, takie jak traffic pumping, smishing czy CLI spoofing, co może wiązać się z koniecznością stałego aktualizowania procedur i oprogramowania. Podsumowując, te zmiany wprowadzają zarówno wyzwania, jak i korzyści dla całej branży. W dłuższej perspektywie pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji i zaufania klientów, co jest kluczowe dla sukcesu na konkurencyjnym rynku. Trzymamy rękę na pulsie".

Daniel Zawiliński - COO SerwerSMS

Podsumowanie

Jesteśmy gotowi na te zmiany i cały czas pracujemy, aby komunikacja mobilna była jeszcze bardziej bezpieczna i efektywna. Naszą misją jest zapewnienie narzędzi, oraz standardów, które pomogą w osiąganiu celów biznesowych  z zachowaniem najwyższych standardów - to nasze priorytetowe zadanie. Dziękujemy za zaufanie!

 

Autor artykułu:

BlazejPawlar

Błażej Pawlar
Partnership & marketing manager

Wróć do listy

Odkryj świat komunikacji mobilnej w profesjonalnym wydaniu!

Odbierz 100 darmowych wiadomości na start + Short Code 4301 gratis!

Wypróbuj za darmo

Testuj 14 dni za darmo

Umów się na rozmowę telefoniczną, my zadzwonimy do Ciebie.

Zostaw nam swój numer telefonu, nasz doradca skontaktuje się z Tobą i odpowie na Twoje pytania.

Czy jesteś naszym klientem?

Twój numer posłuży nam tylko do jednorazowego kontaktu.
Jeżeli na liście na ma prefixu z Twojego kraju, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.